GIS Drawing with Data

Ja fa uns quants anys que l’ús dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) s’ha generalitzat en molts àmbits professionals. La cartografia, la geografia, la sociologia o l’estadística són alguns exemples de disciplines que els han adoptat com a eina indispensable per analitzar i representar informació sobre el territori. L’urbanisme és una de les disciplines on l’ús dels SIG té més sentit. Malgrat això, molts arquitectes no saben exactament què són i per a què serveixen, i a dia d’avui la majoria del planejament urbanístic es redacta encara amb eines CAD, prescindit del valor afegit que poden aportar les tecnologies SIG. Per aquesta raó, l'Escola Sert organitza una jornada el proper 27 de gener, a través de la qual convida els assistents a descobrir el món dels SIG a partir de la presentació de casos reals d’aplicació d’aquestes eines dins el camp de l’urbanisme. La jornada comptarà amb la participació de: · Sebastià Jornet, president de l’Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) · Carles Cabellos, arquitecte, Gamma d’Arquitectura SLP · Xavier Alarcón, arquitecte, AMB · Isidre Roca, arquitecte, Ajuntament de Cunit · Mònica Beguer, arquitecta, Territoris XML · Mar Santamaria, arquitecta, 300.000 Km/s