Presentation of Embarriados at COAC

Jornades d’Actualitat: Embarriados
Atlas de la nova vulnerabilitat urbana de 300.000 km/s i Fundación Cotec.

Dimecres 20 de març, a les 18h al COAC

Embarriados és un projecte de recerca de 300.000 km/s, juntament amb la Fundación Cotec ,que cerca aportar nou coneixement sobre la relació entre ciutat, mobilitat i desigualtat urbana per donar suport a la formulació de polítiques públiques i evitar els potencials riscos de segregació social fruit de la descarbonització.

Inscriu-te a la sessió aquí!

The New Urban Vulnerability Atlas by 300.000 km/s and Fundación Cotec.

Wednesday the 20th of March, at 18:00 at COAC

Embarriados is a research project by 300.000 km/s, together with Fundación Cotec that seeks to shed light on the relationship between cities, mobility and urban inequality, to facilitate the development of public policies while avoiding the potential risks of social segregation stemming from decarbonisation efforts.

The session will be in charge of Mar Santamaria and Pablo Martínez, co-founders of 300.000 km/s.

Sign up here!

 

Link

attachment https://www.arquitectes.cat/ca/inscripcio-embarriados

Related ideas