Explicar la ciutat amb el Big Data

Una ciutat és la seva gent, la seva història... I les seves dades. Les trucades que fan els seus ciutadans, el consum lumínic, el trànsit... Tot aquest maremàgnum de dades dibuixa com és una ciutat i com s'hi viu. I aquesta és una informació de gran importància. Amb certes dades, un ajuntament pot gestionar millor el transport públic o l'enllumenat; o una empresa privada pot esbrinar els barris amb més activitat i aprofitar-ne els nínxols de consum.

Related projects